Välkommen till Admanus.com!

 

 

 

Ad Manus är ett ekonomisystem utvecklat av erfarna företagare som ser datoriseringen med användares ögon. Vi som 1986 påbörjade utvecklingen var inte belastade med fördjupade kunskaper om datorer och programmering. Däremot hade vi som egna företagare stor insikt i de behov en verksamhet kräver i form av rationella administrativa hjälpmedel. Numera får vi stor hjälp från våra kunder i de mest skiftande branscher. Vi har erfarit att det är en bärande idé att vara lyhörd för marknadens krav. Du som står i begrepp att investera skall välja ett program som har förutsättningar att under lång tid stödja dig i ditt företagande. Med sina mer än 35 år på nacken är Ad Manus ett säkert val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Manus AB © 2023

www.admanus.com